Châu Thành: Khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021

19/04/2021 - 13:43

 - Sáng 19-4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành (An Giang) tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021.

A A

Quang cảnh lễ khai mạc

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm các đơn vị tham dự hội thi

Các thí sinh được sinh hoạt quy chế hội thi

Các đơn vị tham dự phần thi nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ bằng phương pháp trắc nghiệm

 

Hội thi có 38 thí sinh là các đồng chí Chỉ huy trưởng, Chính trị viên và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự 2 phần thi.

Nội dung thi chung, gồm: nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ bằng phương pháp trắc nghiệm, thi vấn đáp câu hỏi theo nội dung pháp luật, thi bắn súng K54 bài 1C.

Nội dung thi riêng từng đối tượng (vấn đáp): tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân giai đoạn 2021-2025” của đơn vị (Chỉ huy trưởng); chuẩn bị và thực hành lên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân (Chính trị viên); tham mưu xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng dân quân (Phó Chỉ huy trưởng)…

Qua hội thi giúp các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về Dân quân tự vệ. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật Dân quân tự vệ và xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

TRUNG HIẾU