Châu Thành nâng cao hiệu quả công tác dân vận, mặt trận và các hội, đoàn thể

20/04/2021 - 20:11

 - Ngày 20-4, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đã làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành về kết quả công tác dân vận, mặt trận và các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện.

A A

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện Châu Thành đối với công tác dân vận, mặt trận và các hội, đoàn thể. Qua đó đề nghị huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng về cơ sở; tổ chức phát triển đoàn viên, hội viên.

Đồng thời, thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng đoàn viên, hội viên…, để tạo mối quan hệ hài hòa, gần gũi và có định hướng tổ chức các phong trào hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Bên cạnh đó, nâng cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác quản lý nhà nước, giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo. Ngoài ra, duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương…

Quang cảnh buổi làm việc

L.H