Châu Thành nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội

12/10/2020 - 08:27

 - 9 tháng của năm 2020, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh phải chịu những khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) của huyện Châu Thành có những chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Những tháng còn lại của năm 2020, huyện Châu Thành tiếp tục nỗ lực, quyết liệt triển khai các giải pháp vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

A A

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tuy còn gặp những khó khăn nhất định, nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Huyện Châu Thành tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng thời, khuyến khích nông dân ứng dụng rộng rãi tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp. Tổng diện tích xuống giống toàn huyện 9 tháng của năm 2020 gần 80.827ha. Trong đó, diện tích sản xuất lúa trên 79.030ha, màu trên 1.797ha. Năng suất bình quân vụ đông xuân và hè thu đạt 6,83 tấn/ha, với tổng sản lượng đạt trên 382.124 tấn. Ngoài ra, huyện có gần 1.150ha đất trồng lúa kém hiệu quả đuợc chuyển sang trồng rau màu và cây ăn trái (rau màu trên 1.027ha và cây ăn trái gần 122ha).

Hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ có những chuyển biến khá. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Đặc biệt, huyện quan tâm đến công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm của các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, huyện phát triển mới gần 200 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, quan tâm đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 6.100 lao động. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì thực hiện tốt; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững…

Lãnh đạo huyện Châu Thành thăm mô hình sản xuất hiệu quả

Huyện Châu Thành thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM), nhất là triển khai các kế hoạch, giải pháp thực hiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện NTM” giai đoạn 2021-2025. Đến nay, huyện Châu Thành cơ bản đạt 2/9 tiêu chí “Huyện NTM” theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa và An Hòa, các xã còn lại đạt bình quân 15/19 tiêu chí, 43/49 chỉ tiêu… Huyện Châu Thành chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch nhằm duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt và tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, với những giải pháp thiết thực và cụ thể hơn. Đặc biệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân ở khu vực nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2020, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng đề nghị, các cấp, ngành huyện khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) vào cuộc sống. Đồng thời, khẩn trương rà soát, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KTXH cả năm 2020. Trong đó, tập trung theo dõi, chỉ đạo đảm bảo an toàn, thắng lợi sản xuất vụ thu đông; đảm bảo xuống giống vụ đông xuân 2020-2021 đúng theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, cần chủ động triển khai hiệu quả các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gắn với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Tăng cường rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện hiệu quả công tác khuyến công, cải cách hành chính, kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh. Tập trung huy động sức dân xây dựng NTM; kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu thuế; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

TRUNG HIẾU