Châu Thành nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”

06/12/2021 - 07:32

 - Dù gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng kinh tế - xã hội (KTXH) của huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) có những chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Huyện Châu Thành tập trung quyết liệt các giải pháp thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội…

A A

Quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Từ đầu năm 2021 đến nay, với nỗ lực, tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành quyết liệt của UBND huyện, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, tình hình KTXH huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp tuy khó khăn nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Huyện Châu Thành tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng thời, khuyến khích nông dân ứng dụng rộng rãi khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành nông sản. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện với nhiều cách làm mới, hiệu quả. Đặc biệt, huyện quan tâm đến công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm của các công ty, doanh nghiệp đang sản xuất - kinh doanh trên địa bàn…

Huyện Châu Thành thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM), nhất là triển khai các kế hoạch, giải pháp thực hiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện NTM” giai đoạn 2021-2025. Đến nay, huyện Châu Thành có xã Bình Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao; 5 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa và An Hòa; các xã còn lại đạt bình quân 15/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu.

Hiện nay, xã Cần Đăng đang khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ minh chứng để được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; còn xã Hòa Bình Thạnh tập trung thực hiện các công trình, phần việc, nỗ lực trở thành xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm. Huyện sẽ chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt và tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, với những giải pháp thiết thực. Đặc biệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển.

Huyện chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy lùi dịch bệnh với phương châm “4 tại chỗ”, không chủ quan, lơ là. Đặc biệt, phối hợp tốt với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Bình Hòa. Các cấp, ngành huyện Châu Thành còn tăng cường tuyên truyền, cảnh báo về sự nguy hiểm, tác hại và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhất là thực hiện triệt để thông điệp “5K”, để tự bảo vệ bản thân và người thân trước dịch bệnh.

Để thực hiện “nhiệm vụ kép” đạt kết quả cao nhất, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung đề nghị: Các cấp, ngành huyện tiếp tục triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả việc thích nghi an toàn với dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi phát triển KTXH thích ứng với điều kiện dịch bệnh, từng bước đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Huyện tập trung theo dõi, chỉ đạo đảm bảo an toàn, thắng lợi sản xuất vụ thu đông; đảm bảo xuống giống vụ đông xuân 2021-2022 đúng kế hoạch. Ngoài ra, chủ động triển khai hiệu quả các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện hiệu quả công tác khuyến công, cải cách hành chính, kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh đó, tập trung huy động sức dân xây dựng NTM; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách an sinh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

TRUNG HIẾU