Châu Thành phát huy sức mạnh “Ý Đảng, lòng dân” - Kỳ cuối: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

23/09/2022 - 08:39

 - Huyện Châu Thành xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt và là nền tảng quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn..

A A

Sinh hoạt có trọng tâm, trọng điểm

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, Đảng bộ huyện Châu Thành luôn quan tâm thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức và hoàn thiện bộ máy cán bộ. Huyện đã nghiêm túc triển khai, quán triệt các nghị quyết của Đảng, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, phân công các cấp ủy Đảng, ban, ngành chịu trách nhiệm thực hiện; định kỳ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành

Xác định chi bộ là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là nơi trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, những năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành đã đề ra nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, xã, thị trấn dự sinh hoạt chi bộ ấp, nhằm theo dõi, hướng dẫn, cung cấp cho chi bộ thông tin về chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước. Đồng thời, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy cũng thường xuyên tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, phát hiện hạn chế, vướng mắc để rút kinh nghiệm; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, báo cáo cấp ủy Đảng vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở. Từ đó, đề ra giải pháp lãnh, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng dự sinh hoạt Chi bộ ấp Vĩnh Quới (xã Vĩnh An)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hòa Nguyễn Hoàng Giang cho biết: “Trước đây, nhiều đồng chí Bí thư Chi bộ trong điều hành còn thiếu linh hoạt, cứng nhắc và chưa tạo được sức hấp dẫn đối với cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, không ít các đồng chí đảng viên khi dự họp còn thụ động, ít tham gia phát biểu ý kiến, trong khi nội dung sinh hoạt chi bộ đơn điệu, chậm đổi mới khiến cho mỗi kỳ sinh hoạt trở nên áp lực đối với đảng viên. Thế nhưng, từ khi phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy xã dự sinh hoạt cùng chi bộ đã khắc phục được tình trạng sinh hoạt mang tính hình thức, các đảng viên đến dự lấy lệ. Các cuộc sinh hoạt chi bộ dần sôi nổi hơn và có trọng tâm, trọng điểm hơn…”.

Mặt khác, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ; chỉ đạo các chi bộ căn cứ vào điều kiện thực tế đổi mới nội dung sinh hoạt đảm bảo thiết thực và phù hợp, chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề để tập trung sự lãnh, chỉ đạo của chi bộ. Đồng thời, phát huy dân chủ trong thảo luận, đấu tranh tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết nội bộ đảng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Các Đảng ủy cũng thường xuyên quan tâm kiện toàn đội ngũ cấp ủy, chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, kỹ năng, định hướng đổi mới nội dung sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ bí thư chi bộ…

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

“Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” - Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng chia sẻ.

Để các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ thực sự thu hút đảng viên, Chi bộ ấp Hòa Phú 3 (thị trấn An Châu) thay đổi phương thức, cách thức điều hành sinh hoạt, lựa chọn những vấn đề thiết thực, gần gũi với người dân để đánh giá, đưa ra chi bộ thảo luận, sao cho đảng viên dễ nhớ, dễ vận dụng. Đối với đảng viên trẻ phát biểu, Bí thư Chi bộ sẽ gợi mở, dẫn dắt vấn đề để đóng góp ý kiến, tạo không khí thảo luận sôi nổi.

Bí thư Chi bộ ấp Hòa Phú 3 Nguyễn Nhựt Trường cho biết: Trước mỗi buổi sinh hoạt, Chi ủy họp thống nhất nội dung, những vấn đề được đưa ra cuộc họp sẽ được chuẩn bị rất kỹ, ngắn gọn, rõ ràng, thiết thực tới đời sống của người dân. Nhiều cuộc họp mở rộng có sự tham gia của lãnh đạo Đảng ủy thị trấn, các cán bộ hưu trí, có kinh nghiệm và người có uy tín để cùng bàn bạc, thống nhất những vấn đề khó khăn, vướng mắc và cần sự đồng thuận của người dân. Kết thúc mỗi cuộc họp đều có sự phân công trách nhiệm rõ ràng tới từng đảng viên…

Nâng cao năng lực và sức chiến đấu

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành luôn quan tâm thực hiện tốt việc phân công, sắp xếp, bố trí công tác cán bộ đối với một số địa phương, cơ quan, đơn vị phù hợp theo yêu cầu thực tiễn, bảo đảm từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, huyện thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở 12/13 xã, thị trấn; Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Trao tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”

Đảng bộ huyện Châu Thành đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt chính trị, tư tưởng. Đồng thời, triển khai sâu rộng, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng và các quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đề cao tinh thần tự giác hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; các cấp ủy, tổ chức đảng phải sâu sát và kịp thời nhận diện, có giải pháp cụ thể đấu tranh với biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với từng nhóm đối tượng cán bộ, đảng viên theo địa bàn, lĩnh vực công tác. Ngoài ra, đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy. 

Kiện toàn đội ngũ cán bộ

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện nền nếp, khách quan, sát với thực tế. Công tác vận động quần chúng của các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới, với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, đáp ứng kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện nền nếp, khách quan, sát với thực tế. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng, kịp thời uốn nắn lệch lạc, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm; hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên. Đồng thời, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tập thể lãnh đạo huyện Châu Thành đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng nhấn mạnh: Đảng bộ huyện Châu Thành tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện có kết quả, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng vào cuộc sống. Đồng thời, thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Các cấp ủy Đảng tăng cường quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, gắn với việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kiện toàn cấp ủy đảng về tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng, của chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng…

 “Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ là yêu cầu cơ bản, quan trọng, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao” – Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng nêu rõ.

TRUNG HIẾU

 

thoi-su
ban-doc-quan-tam
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới