Châu Thành tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

11/06/2021 - 17:21

 - Ngày 11-6, HĐND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tổ chức tập huấn kỹ năng cho các đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

A A

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham qua tập huấn, các đại biểu HĐND được trang bị một số năng hoạt động gắn với nhiệm vụ của đại biểu HĐND theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Đồng thời, phổ biến các nội dung chính về việc tổ chức kỳ họp lần thứ nhất của HĐND huyện và các xã, thị trấn; việc triệu tập và chủ tọa kỳ họp thứ nhất; chương trình làm việc tại kỳ họp thứ nhất; cách thức quyết định các vấn đề tại kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND; việc báo cáo kết quả các kỳ họp...

Qua đó, trang bị kỹ năng xử lý công việc, giúp đại biểu HĐND phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn, nhất là kiến thức, kỹ năng hoạt động, kiểm tra, giám sát của đại biểu HĐND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

L.H