Châu Thành tập trung phát triển kinh tế - xã hội bền vững

12/01/2021 - 13:55

 - Ngày 12-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

A A

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Cù Minh Trọng cho biết: năm 2020, dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực, tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội huyện đạt nhiều kết quả khả quan. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất (GO) theo giá hiện hành thực hiện trong năm 2020 gần 16.095 tỷ đồng; đào tạo nghề và giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 8.100 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,37%... Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục trình tỉnh công nhận xã Bình Hòa đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành đạt được trong năm 2020 và thống nhất với những đề xuất, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội của huyện đã đề ra. Qua đó yêu cầu, lãnh đạo huyện đoàn kết, sáng tạo thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong đó, tập trung phát huy lợi thế về nông nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp; huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở, ngành và các đơn vị liên quan hỗ trợ huyện Châu Thành rà soát, điều chỉnh hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể; xây dựng kế hoạch chi tiết, cũng như những thủ tục cần thiết để các dự án mà huyện đề xuất được triển khai thực hiện thuận lợi, đảm bảo đúng quy định. Huyện Châu Thành cần rà soát hoàn chỉnh đề án xây dựng Huyện nông thôn mới (giai đoạn 2021-2025), với sự phân định rõ các nguồn lực và phân kỳ thực hiện cụ thể, hiệu quả. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của các dự án, công trình xây dựng nông thôn mới, nhằm thực hiện việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thuận lợi, hiệu quả. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, mời gọi đầu tư, mở rộng và phát triển đô thị vệ tinh…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU