Châu Thành triển khai công tác tư pháp năm 2021

21/01/2021 - 15:26

 - Ngày 21-1, UBND huyện Châu Thành (An Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

A A

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” của Bộ Tư pháp cho ông Nguyễn Văn Khoa, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Nhuận

Sở Tư pháp An Giang tặng giấy khen Phòng Tư pháp huyện Châu Thành đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020

UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở và công tác tư pháp năm 2020

Năm 2021, ngành tư pháp huyện Châu Thành tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp; hình thành mạng lưới dịch vụ pháp lý rộng khắp, thuận tiện, tin cậy cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và hoàn thiện chính quyền điện tử; từng bước hiện đại hóa các lĩnh vực công tác hành chính tư pháp với trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính các lĩnh vực tư pháp; duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm, xây dựng phong cách, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện và cấp xã…

Dịp này, Bộ Tư pháp trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 1 cá nhân; Sở Tư pháp tặng giấy khen cho Phòng Tư pháp huyện Châu Thành đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020; UBND huyện tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở và  công tác tư pháp năm 2020.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU