Cấp cứu kịp thời hai ngư dân gặp nạn tại Trường Sa

Cấp cứu kịp thời hai ngư dân gặp nạn tại Trường Sa