554 tàu cá ở Đà Nẵng đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

554 tàu cá ở Đà Nẵng đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình