Cứu kịp thời 2 tàu cá cùng 18 ngư dân gặp nạn trên biển

Cứu kịp thời 2 tàu cá cùng 18 ngư dân gặp nạn trên biển