Quỹ Vaccine đã tiếp nhận 5.080 tỷ đồng

Quỹ Vaccine đã tiếp nhận 5.080 tỷ đồng