Chợ Mới: Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

04/11/2019 - 07:38

 - Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới vừa tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 cụm 3 gồm: huyện Chợ Mới, Phú Tân, An Phú và TX. Tân Châu.

A A

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới, Phú Tân, An Phú và TX. Tân Châu đã báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề xuất nhiều biện pháp, mô hình hay nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 05.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân 4 địa phương. Từ đó, việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội và đi vào thực chất, sát với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cũng như kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Nhiều sáng kiến, cách làm, mô hình hay được triển khai nhân rộng kịp thời, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

HẠNH CHÂU