Chợ Mới phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

06/11/2020 - 05:16

 - Từ nay đến cuối năm 2020, huyện Chợ Mới (An Giang) tập trung, rà soát, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đến cuối năm 2020 hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết năm 2020 đã đề ra.

A A

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện Chợ Mới tập trung phòng, chống thiên tai, công tác thủy lợi, đê bao, đảm bảo sản xuất vụ thu đông và đông xuân. Nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao mang lại giá trị kinh tế cao, như: trồng nhãn, lúa chất lượng cao, đẩy mạnh thực hiện mô hình trồng hoa có giá trị kinh tế trong nhà lưới tại xã Hòa An. Thực hiện tốt kế hoạch định hướng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 và sản xuất lúa giai đoạn 2021-2023. Tiếp tục tổ chức xét phân hạng đánh giá sản phẩm OCOP năm 2020, tái đàn heo theo huớng đảm bảo an toàn sinh học.

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh rà soát quỹ đất công, triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi đất nông nghiệp 3 xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường đóng lấp, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại bãi rác thị trấn Chợ Mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Mỹ Luông. Tăng cường kiểm tra bảo vệ môi trường, quản lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản, kiên quyết xử lý đối với những vi phạm, nhất là những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, việc khai thác đất mặt, khai thác cát sông trái phép.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu chỉ đạo tăng tốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn cho biết, phát huy lợi thế 13 làng nghề truyền thống, huyện Chợ Mới tiếp tục nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo điều kiện tiếp cận các chương trình khuyến công, nguồn vốn, các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp tham gia các kỳ hội chợ để trưng bày giới thiệu sản phẩm, tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời, xây dựng phương án nhằm sắp xếp lại các chợ tại các xã, thị trấn đảm bảo hoạt động theo tiêu chí văn minh, lịch sự, an toàn giao thông; kêu gọi nhà đầu tư trong lĩnh vực chợ.

Quan tâm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm, nhất là nông sản trên địa bàn. Mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy sơ chế rau màu, cây ăn trái, thực hiện chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ. Đồng thời, khởi động lại các hoạt động du lịch (DL) trên địa bàn huyện sau dịch bệnh COVID-19. Theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư DL cồn Én, dự án cầu tàu tại xã Tấn Mỹ. Tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án DL trên địa bàn 3 xã cù lao Giêng. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng rãi các khu vực, điểm tham quan, DL của địa phương, xây dựng cầu tàu phục vụ phát triển DL 3 xã cù lao Giêng.

Mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị tăng cường trách nhiệm; rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ đầu công việc theo kế hoạch để phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó cần quan tâm xử lý, khẩn trương tháo điểm nghẽn đầu ra nông sản, đặc biệt là xoài, tình trạng ô nhiễm môi trường, vận động người nông dân đa dạng cây trồng theo hướng nâng cao chất lượng. Tăng cường kiểm tra xây dựng trái phép, khai thác đất mặt, cát sông và cất nhà trái phép; sắp xếp thứ tự ưu tiên khắc phục sự cố sạt lở ở nhiều nơi trong huyện, chú ý bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân… thanh tra phòng, chống tham nhũng lãng phí; giải quyết tốt các vụ tranh chấp đất, bơm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất...

Trong lĩnh vực xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình xây dựng trên địa bàn để đưa vào khai thác, sử dụng, nhất là các công trình thuộc các xã nông thôn mới (NTM). Đôn đốc nhà đầu tư sớm triển khai xây dựng siêu thị Co.opmart thị trấn Chợ Mới và thị trấn Mỹ Luông. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chi trả kịp thời các chế độ ưu đãi và trợ cấp xã hội. Phối hợp UBMTTQVN huyện thực hiện tốt đề án xây dựng khu dân cư đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ các ngày lễ kỷ niệm của đất nước; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam đề nghị các ban, ngành huyện, các xã, thị trấn cần rà soát kỹ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung điều hành, lãnh đạo, có giải pháp quyết liệt thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết trong các tháng còn lại và đề ra kế hoạch năm 2021 phù hợp tình hình dịch bệnh, duy trì và phát triển kinh tế.

Trong đó, thực hiện phương châm vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế; phòng, chống lụt bão, đảm bảo sản xuất thắng lợi; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng; xúc tiến thương mại, nâng chất sản phẩm OCOP; tăng cường mời gọi đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản; triển khai thực hiện kênh xáng Long Điền A-B, dự án Nam Vàm Nao giai đoạn 2. Đồng thời, tổng kết 10 năm xây dựng NTM; triển khai đề án huyện NTM; nâng chất các chỉ tiêu NTM; duy trì phát triển 13 làng nghề kết hợp phát triển DL; đôn đốc tiến độ các dự án DL...

HẠNH CHÂU