Chợ Mới quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

20/02/2020 - 07:10

 - Năm 2019, huyện Chợ Mới (An Giang) thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền huyện Chợ Mới đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

A A

Chợ Mới sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cho các sản phẩm lợi thế của địa phương. Tập trung các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới (NTM), nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh thu hút đầu tư, xã hội hóa, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cầu, đường giao thông, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị… để tạo các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, giải quyết tốt lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo. Đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đẩy lùi các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, ma túy và giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất.

Chợ Mới phấn đấu nâng giá trị bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đạt khoảng 322 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn theo tiêu chí NTM là 55 triệu đồng/người/năm. Tư vấn, giải quyết việc làm cho 10.000 lao động, trong đó xuất khẩu 35 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 61% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dưới mức 1,66%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt từ 89% trở lên. Xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn “Xã văn hóa NTM”; thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân); 7 xã đạt chuẩn NTM. Chỉ số cải cách hành chính đứng hạng thứ 5.

Bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu cho biết: “Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về phát triển KTXH năm 2020, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị. Các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, vận dụng linh hoạt để đạt 12 chỉ tiêu phát triển KTXH theo kế hoạch. Cần tiếp tục triển khai và đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ”.

Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, triển khai thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP và đảm bảo tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát huy hiệu quả dự án xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao (tưới nhỏ giọt cho cây xoài 3 xã cù lao Giêng và tưới phun sương trên rau màu tại xã Kiến An). Hoàn thành dự án 500ha xoài VietGAP tại 3 xã cù lao Giêng. Củng cố, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm, dự án phát triển bền vững cây ăn trái. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án của tỉnh về phát triển du lịch 3 xã cù lao Giêng. Hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án: xây dựng khu vui chơi giải trí, bãi tắm; dự án đô thị du lịch 3 xã cù lao Giêng...

Mời gọi các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, các sản phẩm du lịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, hộ nông dân tiếp cận các chương trình hỗ trợ của nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp. Củng cố, nâng chất hoạt động các Hội quán nông dân.

Ông Hiếu cho biết, Chợ Mới sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp có tiềm năng của huyện. Điều chỉnh quy hoạch lại mạng lưới chợ; xúc tiến thương mại, hỗ trợ các làng nghề, các tổ hợp tác, các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu cá thể, sở hữu kiểu dáng công nghiệp.

Kêu gọi đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là những công trình trọng điểm: tuyến kênh Long Điền A-B, tuyến đường mới Hòa An - Hội An, Hòa Bình - Hòa An, dự án kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao giai đoạn II, trạm bơm mẫu mương Ông Cha giai đoạn II… đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, giao thông đi lại của người dân. Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư: 2 bờ kè thị trấn Mỹ Luông - Tấn Mỹ hình thành chợ đêm, địa điểm mua sắm phục vụ khách du lịch; đưa vào sử dụng cầu Long Kiến - Long Giang; cầu Long Điền B - Kiến Thành...

HẠNH CHÂU