Chợ Mới: Thành tựu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

27/08/2019 - 18:24

 - 50 năm qua (1969-2019), cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Chợ Mới luôn khắc ghi và quyết tâm thực hiện nghiêm 5 lời thề hoàn thành Di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến nay, Chợ Mới có thể tự hào đã đạt được một số thành tựu, vinh dự được Đảng và nhà nước ghi nhận bằng việc được phong tặng 2 danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

A A

Lãnh đạo xây dựng hoàn thành nhiệm vụ xã nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong chia sẻ: nhìn lại chặng đường 10 năm đầu xây dựng (1975-1985) là giai đoạn nhiều khó khăn và thách thức, thiếu thốn trăm bề. Trong khi đó, huyện phải thực hiện cùng lúc 2 nhiệm vụ: vừa sản xuất, vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong khó khăn, truyền thống đoàn kết, sáng tạo của Đảng bộ tiếp tục được phát huy; lãnh đạo nhân dân nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, vượt khó, ổn định đời sống, động viên hàng ngàn thanh niên lên đường tham gia chiến đấu và hàng ngàn lượt dân công hỏa tuyến phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ huyện Chợ Mới đặt ra nhiệm vụ tập trung “giải phóng” sức sản xuất. Quán triệt tư tưởng “dân là gốc của cách mạng” của Bác, bước đi đầu tiên huyện tiến hành quy hoạch phân vùng sản xuất (3 vùng) phù hợp điều kiện để khai thác thế mạnh về canh tác màu và cây ăn trái bên cạnh cây lúa. Bước đi thứ 2 là chọn khâu đột phá xây dựng đê bao kiểm soát lũ cho 76 tiểu vùng, với tổng diện tích 26.000ha, thực hiện từ năm 1995, hoàn thành vào năm 2000, kinh phí trên 90 tỷ đồng. Từ công trình này, nông nghiệp Chợ Mới bắt đầu “thay da đổi thịt”, chuyển từ sản xuất lúa 2 vụ lên 3 vụ bảo đảm ăn chắc, rau màu sản xuất quanh năm. Khâu đột phá thứ 3 là nhựa hóa giao thông nông thôn từ năm 2000-2002 trên tổng chiều dài 154 km, kinh phí trên 40 tỷ đồng, tạo thuận lợi giao thương, trao đổi hàng hóa. Ba khâu đột phá trong nông nghiệp Chợ Mới là những chủ trương của “ý Đảng, lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc cho huyện phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại-dịch vụ, triển khai các chủ trương “dài hơi” về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới Tô Văn Chấn nhận định: Sau 30 năm đổi mới, tăng trưởng nông nghiệp Chợ Mới đã đến ngưỡng “chạm trần”. Nhận diện cơ hội và thách thức mới, quyết tâm tạo ra hướng đi mới cho mũi nhọn kinh tế của huyện, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo tạo bước đột phá mới cho nông nghiệp huyện nhà, trọng tâm là chuyển dịch nội ngành nông nghiệp, chuyển những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái. Đến nay, huyện đã chuyển dịch 4.758ha (từ lúa sang màu và cây ăn trái; từ màu sang cây ăn trái); 6.665,4ha trồng cây ăn trái (xoài xuất khẩu sang Úc, Hàn Quốc và Mỹ); 33 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Thành công từ chủ trương này đã đưa giá trị sản xuất bình quân đất cây hàng năm đạt 315 triệu đồng/ha.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới với 8/16 xã đạt chuẩn; thị trấn Chợ Mới và Mỹ Luông đạt chuẩn văn minh đô thị. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đầu tư phát triển. Cùng với giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ huyện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Từ 58 đảng viên năm 1975, đến nay toàn huyện có 62 tổ chức cơ sở đảng, với 7.212 đảng viên (chiếm 2% dân số). Dân chủ trong Đảng và trong xã hội  mở rộng, tạo thuận lợi cho nhân dân tham gia xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ; đào tạo, xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau.

Có thể nói, suốt 50 năm qua, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, Đảng bộ huyện Chợ Mới đã luôn không ngừng phấn đấu. Trong 17 năm (2003-2019) thực hiện học tập và làm theo Bác cũng là 17 năm trọng điểm Đảng bộ thực hiện việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Không chỉ xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức, mà còn xây dựng Đảng bộ về đạo đức, đưa văn hóa vào chính trị, kinh tế, vào trong Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị-yếu tố quyết định thắng lợi cho nhiệm vụ cách mạng, đáp ứng niềm tin yêu và kỳ vọng của nhân dân.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU