Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

20/09/2019 - 19:21

Ngày 20-9, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, ông Trần Thanh Mẫn đã được Đại hội hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

A A

Tại hội nghị lần thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, các đại biểu biểu quyết thông qua điều lệ, danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX./.

Theo Vietnam+