Công an và Hội Cựu chiến binh phối hợp bảo vệ an ninh trật tự

14/07/2020 - 05:40

 -  “Lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng và hội viên cựu chiến binh (CCB) các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa 2 ngành; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên và tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)” - đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

A A

Các cá nhân xuất sắc trong công tác phối hợp giữa hai ngành được nhận bằng khen UBND tỉnh

Từ năm 2014 đến nay, sau khi thống nhất thực hiện Chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình hiện nay, Công an và Hội CCB đã làm tốt vai trò tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ. từ đó, góp phần đưa công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ được đổi mới về nội dung lẫn hình thức theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” phù hợp đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ và cung cấp nhiều tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH).

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được coi là nhiệm vụ quan trọng. Lực lượng Công an và Hội CCB các cấp đã phối hợp mặt trận, các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền gần 7.500 cuộc, với trên 410.200 lượt người tham dự, phát 56.518 thư kêu gọi, vận động nhân dân tố giác tội phạm, TNXH; phối hợp tham gia hòa giải 5.758 vụ mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện, các vấn đề bức xúc trong nhân dân; tiếp xúc, gặp gỡ 1.364 người có uy tín tham gia phong trào TDBVANTQ; tham gia cảm hóa, giáo dục trên 4.354 thanh, thiếu niên chậm tiến, người có biểu hiện vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tạo điều kiện để các đối tượng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, các hội viên Hội CCB ở cơ sở đã tham gia cùng lực lượng công an tổ chức tuần tra canh gác trên địa bàn được 1.107 cuộc, với 2.412 lượt hội viên tham gia.

Hai ngành đã xây dựng, duy trì, củng cố, nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến như: mô hình “Xe honda đầu phòng, chống tội phạm”, “Camera giám sát an ninh”, “Tiếng loa an ninh”, “1+2”, “1+3” (1 gia đình CCB gương mẫu phối hợp với 2 hoặc 3 hộ liền kề tạo thành 1 cụm điểm tựa về phòng, chống tội phạm), “Tổ an ninh tự quản”, “CCB tham gia tuần tra giữ gìn ANTT”… Qua công tác này, có nhiều tấm gương quần chúng tiêu biểu, không ngại nguy hiểm, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT được UBND tỉnh, Công an tỉnh và các ngành, các cấp biểu dương khen thưởng. Để các cấp hội, hội viên CCB nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức tự giác, gương mẫu trong chấp hành pháp luật và nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH, tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chủ động vận động, thuyết phục không để xảy ra sự việc phức tạp, ảnh hưởng xấu đến ANTT, Hội CCB đã phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức 36 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 2.742 lượt hội viên tham gia.

Theo Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bùi Thanh Châu: “Các cấp hội cần tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình tốt, thường xuyên sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình mới phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở địa phương; làm tốt công tác giáo dục, động viên hội viên và người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH; phối hợp lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ…”.

“Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”; xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản về ANTT; tiếp tục thực hiện các kế hoạch, chỉ thị, kết luận của Trung ương về đảm bảo ANTT; tham gia giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư…” - đại tá Nguyễn Tấn Phước đề nghị.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG