Công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP. Châu Đốc

02/03/2020 - 14:14

 - Ngày 2-3, UBND TP. Châu Đốc (An Giang) đã công bố Quyết định 142 ngày 21-1-2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh (VH-TT&TT) TP. Châu Đốc trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh vào Trung tâm VH-TT thành phố. Đồng thời, trao quyết định nhân sự và thành lập Chi bộ Trung tâm VH-TT&TT TP. Châu Đốc.

A A

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn trao quyết định cho Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố

Cụ thể, chỉ định Chi ủy Chi bộ Trung tâm VH-TT&TT TP. Châu Đốc (nhiệm kỳ 2015-2020), gồm: Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT thành phố Nguyễn Đức Linh giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; Phó Giám đốc Lê Hồng Lĩnh giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; các Phó Giám đốc: La Thị Bích Loan, Lê Tấn Hùng, Huỳnh Thị Thúy Hằng giữ chức vụ Chi ủy viên.

Trung tâm VH-TT&TT TP. Châu Đốc có 4 tổ chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Hành chính - Tổng hợp; Truyền thanh; Văn hóa - Văn nghệ; Thể dục - Thể thao. Việc sáp nhập, tổ chức lại Trung tâm VH-TT, Đài Truyền thanh thành 1 đơn vị là cần thiết và phù hợp với yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết số 39 ngày 17-4-2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

THU THẢO