Cục Thuế tỉnh hợp nhất, tinh gọn bộ máy

13/08/2019 - 07:21

 - Cục Thuế tỉnh vừa thực hiện hợp nhất 8 chi cục thuế địa phương thành 4 chi cục thuế khu vực trực thuộc, gồm: TP. Châu Đốc-Châu Phú, Tân Châu-An Phú, Chợ Mới - Phú Tân và Tịnh Biên - Tri Tôn. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đánh dấu cột mốc quan trọng của Cục Thuế tỉnh trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

A A

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định hợp nhất Chi cục Thuế TP. Châu Đốc và Chi cục Thuế huyện Châu Phú thành Chi cục Thuế khu vực TP. Châu Đốc - Châu Phú (trụ sở tại TP. Châu Đốc);  Chi cục Thuế TX. Tân Châu và Chi cục Thuế huyện An Phú thành Chi cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú (trụ sở tại TX. Tân Châu); Chi cục Thuế  huyện Chợ Mới và Chi cục Thuế  huyện Phú Tân thành Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân (trụ sở tại huyện Chợ Mới); Chi cục Thuế huyện Tịnh Biên và Chi cục Thuế  huyện Tri Tôn thành Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn (trụ sở tại huyện Tịnh Biên).

Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm các ông: Trần Trung Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Châu Phú giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TP. Châu Đốc - Châu Phú; Phan Văn Côi, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TX. Tân Châu giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú;  Nguyễn Đức Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Chợ Mới giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân; Lê Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Tịnh Biên giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo chi cục thuế khu vực

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phạm Văn Dũng cho biết, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đánh dấu cột mốc quan trọng của Cục Thuế tỉnh trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Cục Thuế tỉnh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ cấu bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, quy trình thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ tốt cho doanh nghiệp và người nộp thuế (NNT). Ngoài việc hỗ trợ NNT tại trụ sở chính của chi cục thuế khu vực thì ở địa phương hợp nhất cũng bố trí bộ phận “một cửa” giải quyết tất cả các thủ tục hành chính về thuế, nên người dân sẽ không gặp khó khăn gì khi hợp nhất 2 chi cục thuế.

Dù thời gian đầu việc sắp xếp, hợp nhất sẽ có sự xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người, về đời sống sinh hoạt, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm tư của công chức, nên các chi cục thuế khu vực sớm ổn định tổ chức bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ công việc, tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Theo đánh giá ban đầu, sau khoảng 20 ngày thực hiện việc hợp nhất, hoạt động của cơ quan thuế phục vụ công tác thu nộp ngân sách của người dân diễn ra bình thường, thông suốt. Công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai thực hiện, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để NNT biết, hiểu và đồng thuận thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế.

Để tiếp tục duy trì và phát huy các kết quả đạt được, không làm ảnh hưởng đến giao dịch và thực hiện các nghĩa vụ liên quan của NNT, ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trong toàn khu vực sau khi thực hiện hợp nhất, ông Phạm Văn Dũng đề nghị, các chi cục thuế khu vực tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, công chức hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hợp nhất, thành lập chi cục thuế khu vực, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, xây dựng văn hóa công sở cho cán bộ, công chức ngành thuế trong khu vực. Bên cạnh đó, chủ động dự báo, theo dõi tình hình kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách thuế từng địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác nộp và thu thuế, nhằm giúp NNT hoàn thành nghĩa vụ thuế…

Bài, ảnh: LÊ HOÀNG