Đa Phước xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

04/06/2021 - 04:29

 - Sau khi hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018, xã Đa Phước (huyện An Phú, tỉnh An Giang) tập trung thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM nâng cao. Đến nay, xã Đa Phước hoàn thành thực hiện 18/19 tiêu chí, 34/35 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao.

A A

Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phước Phạm Tấn Thời (Phó Trưởng ban Quản lý xây dựng NTM xã) cho biết, địa phương xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM. Xác định thực hiện xây dựng NTM phải kết hợp “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” lắng nghe, kiên trì thuyết phục nhân dân thực hiện 19 tiêu chí và 49 chỉ tiêu với phương châm: nhóm tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn đầu tư ngân sách nhà nước làm trước; nhóm tiêu chí, chỉ tiêu vốn ít và nhóm tiêu chí, chỉ tiêu thuộc ngân sách nhà nước làm sau.

Đồng thời, thường xuyên quán triệt về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung bộ tiêu chí trong hệ thống chính trị xã và triển khai rộng rãi để người dân hiểu được ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm chủ thể của mình, chung tay cùng với Đảng bộ, chính quyền xây dựng NTM. Tổ chức các cuộc tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các nhiệm vụ cụ thể của xã về nội dung, mục tiêu, ý nghĩa việc thực hiện NTM được 215 cuộc với 8.367 lượt người tham dự, lắp đặt 550 bảng gia đình quyết tâm nâng cao tiêu chí xây dựng NTM ở 4/4 ấp.

Để chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hàng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM. Đồng thời, củng cố, kiện toàn ban quản lý xây dựng NTM, tổ công tác giúp việc ban quản lý do Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện các quy hoạch, đề án, kế hoạch xây dựng NTM, đánh giá mức độ đạt được từng tiêu chí, tổng hợp, báo cáo phản ánh trong quá trình thực hiện; củng cố 4 ban phát triển nông thôn ấp.

Ban hành quyết định thành lập 12 tổ công tác phụ trách 4 ấp, mỗi ấp 3 tổ bao gồm tất cả cán bộ, đảng viên cả hệ thống chính trị và người có uy tín trong địa bàn ấp, để tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng NTM, đặc biệt là các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn ngân sách nhà nước, như: chỉ tiêu về điện (4.1), chỉ tiêu về nhà ở (9.1), tiêu chí hộ nghèo (11), chỉ tiêu về tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) (15.1), chỉ tiêu về giáo dục (14.2) và chỉnh trang cột cờ, hàng rào, dọn dẹp, giải tỏa các chướng ngại vật lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”…

Ban quản lý xây dựng NTM xã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, phát động phong trào tuyến đường “xanh - sạch - đẹp” triển khai mô hình vận động nhân dân làm hàng rào cây xanh, cột cờ và treo ảnh Bác Hồ do đoàn viên, thanh niên phát động, mô hình mua BHYT, mô hình xã tự quản về an toàn giao thông, mô hình câu lạc bộ tình nguyện xây dựng và phát triển quê hương Đa Phước... Qua đó, đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức đến từng người dân, hộ gia đình trong việc tham gia xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn “xanh - sạch - đẹp”, gắn với lộ trình xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã.

Có thể thấy, mục tiêu trước hết và trên hết của xây dựng NTM nâng cao là chăm lo cho dân, do đó các công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được tăng cường, giữ vững ổn định…

Xã tiếp tục thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa - thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân; thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; nâng chất 4/4 ấp của xã được công nhận đạt danh hiệu “Ấp văn hóa”, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98% trở lên.

Thường xuyên rà soát, cập nhật nhu cầu học nghề của lao động nông thôn để có biện pháp mở lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ trong sản xuất - kinh doanh, các ngành nghề, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xây dựng vườn sinh thái ứng dụng công nghệ cao. Tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia BHYT, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số Chăm. Phát động thi đua 12 tổ công tác tại 4 ấp, hàng tuần xuống trực tiếp từng hộ gia đình vận động tham gia BHYT; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu vận động gia đình tham gia BHYT.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương. Đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, huy động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; duy trì các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả…

HỮU HUYNH