Đại biểu HĐND tỉnh An Giang và huyện Châu Thành tiếp xúc cử tri chuyên đề “Nông dân- Hợp tác và sản xuất nông nghiệp”

24/05/2023 - 17:04

 - Chiều 24/5, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh cùng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 4 và các đại biểu HĐND huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc với cử tri chuyên đề “Nông dân - Hợp tác và sản xuất nông nghiệp”, với trên 100 nông dân sản xuất kinh - doanh giỏi, đại diện các tổ hợp tác sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang và huyện Châu Thành tiếp xúc cử tri

Cử tri kiến nghị ý kiện tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã thông tin với cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; dự kiến chương trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Qua đó, các cử tri đã gửi gắm, kiến nghị ý kiến kiến nghị xoay quanh các vấn đề như: Giải pháp hỗ trợ các hợp tác xã, tổ sản xuất liên kết các doanh nghiệp đảm bảo ổn định đầu ra; chính sách hỗ trợ vốn nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; giá vật tư tăng, khiến nông dân sản xuất gặp khó khăn trong sản xuất; tăng cường hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất…

L.H