Đại biểu HĐND tỉnh An Giang và huyện Phú Tân tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022

24/05/2022 - 14:04

 - Ngày 24/5, đoàn đại biểu HĐND tỉnh An Giang và các vị đại biểu HĐND huyện Phú Tân đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã: Long Hòa, Phú Lâm (huyện Phú Tân).

A A

Đại biểu ghi nhận ý kiến của các cử tri

Cử tri xã Phú Lâm phát biểu ý kiến

Cử tri được thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, thông báo nội dung dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh, HĐND huyện; trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021.

Qua đó, cử tri 2 xã tiếp tục kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh và huyện cần có giải pháp hỗ trợ người dân về vật tư nông nghiệp nhằm giảm chi phí sản xuất; giải pháp khắc phục thực trạng nhà nuôi chim yến gây tiếng ồn ảnh hưởng các hộ sinh sống lân cận; sớm xúc tiến Xí nghiệp Điện nước Phú Tân đầu tư, mua lại các nhà máy nước để phục vụ tốt cho người dân sử dụng…

MỸ HẠNH