Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thoại Giang nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

06/05/2020 - 16:18

 - Sau 2 ngày (5 và 6-5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đảng bộ xã Thoại Giang ( Thoại Sơn, An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thoại Giang lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tổ chức thành công, tốt đẹp.

A A

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thoại Giang nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thoại Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thoại Giang nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thoại Giang khóa XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thoại Giang lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng chí Lê Hiền Hòa đắc cử Bí thư Đảng ủy xã khi bầu trực tiếp tại đại hội. 

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Thoại Giang xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trường, quan tâm tập trung kinh tế hợp tác, coi trọng chất lượng, năng suất hiệu quả; chú trọng phát triển áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất; đổi mới hình thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh…

PHƯƠNG LAN