Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh An Giang lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

20/10/2020 - 14:15

 - Trong 2 ngày (19 và 20 -10), đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh An Giang lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

A A

Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng cờ thi đua “Đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015 – 2020” cho Hội Đông y tỉnh An Giang

Tập thể, cá nhân được khen thưởng

Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh khóa VI ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm 45 người. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Quang Thảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Đông y tỉnh khóa VI.

Với phương châm hành động "Vững về chính trị, đẹp về đạo đức, giỏi về học thuật, mạnh về tổ chức", nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Đông y tỉnh đề ra chỉ tiêu phát triển: khám chữa bệnh đạt 1,3 - 1,5 lần/ người/ năm, trong đó khám chữa bệnh đông y không dùng thuốc chiếm 35% - 45%; mỗi Hội Đông y xã có ít nhất 2.000m2 trồng đại trà cây dược liệu quý thiết yếu; mỗi Hội Đông y huyện, thị xã, thành phố có 1 - 3 đơn vị, tổ chức Hội Đông y thành viên chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng điển hình tiên tiến, xuất sắc, tiêu biểu toàn diện hay lĩnh vực; 85% người làm việc tại đơn vị y dược cổ truyền thuộc Hội Đông y phải qua đào tạo nghề y dược cổ truyền do Hội Đông y tỉnh tổ chức hay phối hợp tổ chức...

Dịp này, Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng cờ thi đua “Đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015 – 2020” cho Hội Đông y tỉnh An Giang; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng với thành tích xuất sắc trong phấn đấu xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội.

PHƯƠNG LAN