Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biên

10/03/2021 - 04:39

 - Những năm qua, xã Phú Lộc (TX. Tân Châu, An Giang) đã thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó chú trọng công tác dân vận, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

A A

Dân vận khéo góp phần xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phú Lộc luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”. Qua đó, phát huy được sự tích cực, chủ động của nhân dân, huy động các nguồn lực từ nhân dân đóng góp chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM.

Chủ tịch UBMTTQVN xã Phú Lộc Bùi Thanh Bình cho biết: “Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM ở xã đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Trước đây, người dân chưa hiểu hết mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, nhưng nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân vận người dân đã hiểu rõ mục đích xây dựng NTM, nên chung tay cùng địa phương thực hiện.

Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thể hiện sự năng động, sáng tạo trong công tác vận động nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực, như: giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo, hiến đất làm đường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh”.

UBMTTQVN xã và các tổ chức hội, đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền giúp người dân nhận thức đúng về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chương trình xây dựng NTM gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” thông qua các buổi họp dân.

Bên cạnh đó, địa phương còn thành lập đoàn trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền về xây dựng NTM. Nhờ vậy, bà con nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, cùng chung tay thực hiện. Có thể thấy, địa phương đã khéo léo trong công tác huy động sức dân thực hiện các công trình phúc lợi, tất cả đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của người dân và được đưa ra dân bàn bạc, thống nhất.

Năm 2020, địa phương đã vận động nhân dân nâng cấp và mở rộng lộ Phú Yên, xây dựng cầu Trường Tiểu học Phú Lộc, cầu UBND xã với số tiền trên 200 triệu đồng và bê-tông hóa các đoạn đường lộ nông thôn dài trên 1km, với số tiền trên 50 triệu đồng; lắp trên 6km đường dây bóng đèn chiếu sáng trên địa bàn 3 ấp, với số tiền trên 80 triệu đồng nhằm tạo thuận lợi cho bà con đi lại, sinh hoạt vào ban đêm.

Về Phú lộc ngày nay dễ dàng nhận thấy các đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa và bê-tông đạt 100%; đường trục ngõ, xóm được cứng hóa không lầy lội vào mùa mưa. “Xây dựng NTM đã làm thay đổi về đường, trường, trạm, đời sống của người dân đã nâng lên. Từ những việc làm thiết thực ấy, chúng tôi nhận thấy xây dựng NTM người dân được hưởng lợi rất nhiều. Tôi rất phấn khởi với chủ trương xây dựng NTM ở địa phương” - ông Tống Văn Long (ngụ ấp Phú Yên, xã Phú Lộc) chia sẻ.

Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đã mang lại giá trị kinh tế cao. Đến nay, có trên 95% nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình hay của nông dân mang lại hiệu quả, như: mô hình chăn nuôi dê của anh Trần Vũ Phong, sản xuất lúa giống của ông Tô Văn Noi, nuôi gà nòi thả vườn theo công nghệ cao của anh Nguyễn Thành Trung… Khuyến khích các cơ sở sản xuất - kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp phát triển sản xuất, tạo việc làm cho trên 80 lao động nông thôn, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập cho người dân, bộ mặt nông thôn từng bước được thay đổi.

Để phát huy phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, thời gian tới, xã Phú Lộc tiếp tục chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, thực sự là động lực quan trọng trong xây dựng NTM trên địa bàn xã.

PHƯƠNG LAN