Đảng bộ Khối vận TP. Châu Đốc đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư

18/03/2020 - 13:57

 - Trong 2 ngày (17 và 18-3), Đảng bộ Khối vận TP. Châu Đốc (An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc chọn tổ chức đại hội điểm, bầu trực tiếp chức danh Bí thư. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

A A

Đảng bộ Khối vận TP. Châu Đốc đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư

Với tinh thần khách quan, trung thực, dân chủ, đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 9 ủy viên; Ban Thường vụ Đảng ủy khối gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phúc Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII gồm 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối vận tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

THU THẢO