Đảng bộ xã Long Điền A thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

05/03/2020 - 05:32

 - Phát huy truyền thống cách mạng, 5 năm qua, với sự nỗ lực và đoàn kết thống nhất, Đảng bộ xã Long Điền A (Chợ Mới, An Giang) ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ xã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

A A

Đảng bộ xã Long Điền A thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đưa kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc, quốc phòng - an ninh được giữ vững

Bí thư Đảng ủy xã Long Điền A Lê Thanh Hải cho biết: “Nhiệm kỳ qua, với quan điểm “Sát tình hình thực tế, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân”, Đảng bộ xã Long Điền A tập trung lãnh đạo bằng nhiều biện pháp đưa kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, làm thay đổi bộ mặt đời sống của người dân, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển của xã trong thời gian tới. Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 16,72% (tăng 0,7%), trong đó khu vực 1 chiếm 19% (giảm 4%), khu vực 2 chiếm 30% (tăng 3%), khu vực 3 chiếm 51% (tăng 1%). Thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới (NTM) năm 2019 đạt 55,6 triệu đồng/người/năm, vượt 2% so nghị quyết. 5 năm qua đã huy động 125,84 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo sự chuyển biến rõ rệt qua hệ thống trạm bơm điện mương Ông Cha, hệ thống đê bao kiểm soát lũ Nam Vàm Nao; trường học, trạm y tế được đầu tư đạt chuẩn quốc gia, các tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,32%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65,7%”.

Đến nay, nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và hướng tới bền vững, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao. Xã đã đẩy mạnh chuyển dịch nội ngành gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, công nghệ cao. Tổng diện tích gieo trồng 1.150ha. Vườn cây ăn trái 201ha, bình quân thu nhập 305,2 triệu đồng/ha/năm. Nuôi trồng thủy sản sản lượng thu hoạch bình quân 1.917 tấn/năm cá tra, 812 tấn cá điêu hồng và 51 tấn cá lóc... 

Các ngành nghề công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và xây dựng phát triển ổn định, chiếm tỷ lệ từ 30% tăng trưởng của xã. Làng nghề mộc Chợ Thủ có trên 200 cơ sở sản xuất mộc, chạm trổ, trang trí nội thất, tổng doanh thu trên 130 tỷ đồng/năm. Toàn xã có 3 cơ sở may mặc; 3 cơ sở đóng tàu gỗ, tàu sắt; 21 cơ sở di dời nhà; 67 hộ hoạt động ngành nghề vận tải, xây dựng… giải quyết việc làm trên 2.500 lao động, thu nhập bình quân 6,5-7,5 triệu đồng/người/tháng. Ngành thương mại-dịch vụ đóng góp 51% vào tăng trưởng của xã, trong đó nổi bật với sự phát triển các hộ kinh doanh dịch vụ, nhà trưng bày sản phẩm làng nghề mộc.

Bí thư Đảng ủy xã Long Điền A Lê Thanh Hải cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xem kinh tế là trọng tâm thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Kịp thời định hướng mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, có tính đột phá trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và hướng tới bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng; thương mại - dịch vụ phát triển về quy mô và ngành nghề hoạt động; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp khởi sắc, phục vụ công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển tích cực, các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát huy, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác quốc phòng - quân sự địa phương được thực hiện tốt.

Ông Hải chia sẻ, công tác xây dựng Đảng luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Bộ máy chính quyền từ xã đến cơ sở được củng cố, kiện toàn theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Công tác vận động quần chúng chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Long Điền A tiếp tục lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt gắn với phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện các khâu đột phá: xây dựng xã Long Điền A đạt chuẩn xã NTM nâng cao tiến đến xã NTM kiểu mẫu; tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tăng giá trị thu nhập, đem lại lợi nhuận cao; thu hút đầu tư cụm làng nghề tiểu thủ công nghiệp, phát triển làng nghề mộc Chợ Thủ; xây dựng 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đồng thời, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo nên sức mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đưa xã Long Điền A phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

Đảng bộ xã Long Điền A đã lãnh đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì và nâng chất, tiến đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.