Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Thoại Sơn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

24/05/2024 - 16:27

 - Ngày 24/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Thoại Sơn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Như Anh trao Giấy khen cho các tập thể

Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Kim Chi trao Giấy khen cho các cá nhân

Tập thể và cá nhân được Hội LHPN huyện Thoại Sơn khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Gia đình và Xã hội (Hội LHPN tỉnh An Giang) Nguyễn Thị Kim Tuyến và Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Như Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội LHPN huyện Thoại Sơn nửa nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đề nghị các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của tổ chức hội, đổi mới nội dung, hình thức tập hợp để thu hút hội viên; duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo….

Dịp này, UBND huyện Thoại Sơn và Hội LHPN huyện Thoại Sơn tặng Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Thoại Sơn, giai đoạn 2021-2023.

PHƯƠNG LAN