Đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

01/08/2019 - 14:23

 - Ngày 1-8, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

A A

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tân Văn Ngữ cho biết: thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang luôn ra sức thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mỗi chặng đường phát triển, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân.

Các chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước, được tỉnh cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, đề án trọng tâm hướng về cơ sở. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững...  Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa An Giang từ một tỉnh thuần nông nghèo dần trở thành tỉnh phát triển năng động. Năm 2018, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại. GRDP tăng 6,52%; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt cao nhất trong hàng chục năm qua…

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thấy: phát huy kết quả đạt được trong những giai đoạn trước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nề nếp, đạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, phong trào thi đua, cuộc vận động lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội... Trong tỉnh đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, với nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, các tập thể, cá nhân trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát huy những kết quả đạt được, nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng quán triệt, nắm chắc nội dung của chỉ thị và tâm nguyện của Người để lại trong Di chúc; phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát hơn nữa trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; gắn kết chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện nghiêm túc Quy định nêu gương của Tỉnh ủy; tiếp tục xác định và lựa chọn khâu đột phá mang tính hiệu quả hơn nữa trong học tập và làm theo Bác để tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chú ý phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp… 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong năm 2019, ít nhất mỗi cấp ủy đảng đề ra một nội dung đột phá gắn với chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân để thực hiện. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đặc biệt,  từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, nhà nước và của nhân dân.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

TRUNG HIẾU