Dấu ấn nhiệm kỳ hoạt động của mặt trận huyện Châu Phú

17/04/2024 - 05:14

 - Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQVN huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ X đề ra, bám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Đặng Văn Hập cho biết: “Cùng với những thuận lợi cơ bản, nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác mặt trận gặp không ít khó khăn, nhất là chịu ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, hỗ trợ kịp thời của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và sự nỗ lực của hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở, các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ đều thực hiện đạt và vượt. Nổi bật, như: Công tác vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Phòng, chống COVID-19…”. 

Cụ thể, 5 năm qua, UBMTTQVN huyện Châu Phú đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mặt trận huyện và các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, với nhiều nội dung, cách làm thiết thực.

Hệ thống mặt trận thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho người dân

UBMTTQVN huyện chú trọng tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; các tổ chức thành viên duy trì, mở rộng các loại hình tập hợp quần chúng theo ngành nghề. Do đó, trong nhiệm kỳ, phát triển được 13.759 đoàn viên, hội viên, góp phần mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, trong 5 năm, đã vận động Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội được trên 123 tỷ đồng (đạt 246% chỉ tiêu đề ra).

Theo đó, đã cất mới 1.089 nhà Đại đoàn kết (đạt 242% so nghị quyết), sửa chữa 49 căn nhà; hỗ trợ gần 101.000 trường hợp khó khăn đột xuất, học hành và khám, chữa bệnh. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, hệ thống mặt trận đã vận động cất mới 18 cây cầu, tổng giá trị gần 15 tỷ đồng; xây dựng, nâng cấp 106km đường nông thôn; vận động Nhân dân đóng góp mua mới 5 xe chuyển bệnh, kinh phí trên 2,2 tỷ đồng…

Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên thực hiện bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, mặt trận các cấp của huyện Châu Phú còn thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thường xuyên tham gia đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở. Từ đó, góp phần hạn chế những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền về vai trò làm chủ của người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Đặng Văn Hập chia sẻ: “Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện nhận thấy, để thực hiện hiệu quả công tác mặt trận phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng. Đồng thời, xây dựng được đội ngũ cán bộ mặt trận có năng lực, tâm huyết và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng được yêu cầu công tác mặt trận trong tình hình mới.

Cán bộ công tác mặt trận phải sâu sát cơ sở, gắn bó với quần chúng nhân dân, nhất là các tổ chức dân tộc, tôn giáo, cá nhân tiêu biểu và doanh nghiệp, để huy động nguồn lực phát triển KTXH, chăm lo cho các đối tượng yếu thế. Đặc biệt, cần quan tâm đời sống người dân để có biện pháp chăm lo tốt hơn. Từ đó, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước và cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, UBMTTQVN huyện Châu Phú tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH của địa phương, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân…

MỸ LINH