Đề phòng khả năng đỉnh lũ vượt báo động 3

31/08/2018 - 06:45

 - Đó là dự báo mới nhất của Tổng cục Thủy lợi sau khi phân tích, đánh giá diễn biến lũ năm 2018.

Theo đó, thời điểm cuối tháng 8, mực nước cao nhất khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu, Châu Đốc đã xấp xỉ và vượt mức báo động (BĐ) 2 (BĐ2 tại Tân Châu 4m, Châu Đốc 3,5m). Đây là năm lũ về sớm và đạt mức cao nhất kể từ năm 2000.

Dự báo khoảng ngày 10 đến 12-9, mực nước cao nhất vùng đầu nguồn chỉ còn cách BĐ3 khoảng 0,2m (BĐ3 tại Tân Châu 4,5m, Châu Đốc 4m) và tiếp tục lên. Trước tình hình mực nước vùng thượng nguồn sông Mekong còn lên và ảnh hưởng mưa bão, một số đập thủy điện trên dòng nhánh có thể vận hành xả đập, đưa áp lực nước về hạ nguồn. Khi đó, đến nửa đầu tháng 10, đỉnh lũ khu vực đầu nguồn sông Cửu Long có thể ngang và vượt mức BĐ3.

Cùng với vùng đầu nguồn, vùng hạ lưu và khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên khả năng đối mặt tình trạng nước lên rất cao. Các địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, triều cường để ứng phó chủ động.

N.C