Đề xuất hủy kết quả đấu giá quyền khai thác mỏ cát ở xã Bình Phước Xuân

21/10/2021 - 14:18

 - Ngày 21-10, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) An Giang cho biết, đã phối hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang gửi thông báo đến Công ty TNHH TM&DV T-S.Home (đơn vị trúng đấu giá mỏ cát trên sông Tiền, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 2 lần về việc nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

A A

Nội dung thông báo đã nêu cụ thể với mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá R là 1.951%, giá trúng đấu giá ước tính theo khối lượng mời đấu giá 2.372.500 m3 được tạm tính số tiền trúng đấu giá là 2.811.964.106.250 đồng (số tiền trúng đấu giá được xác định chính thức khi công ty thực hiện thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản).

Theo Khoản 2, Điều 9, Nghị định 67/NĐ-CP, ngày 31-7-2019 của Chính phủ quy định, với giá trúng đấu 2.800 tỷ đồng được tính ra mức nộp tiền trúng đấu giá lần đầu 140.550.000.000 đồng trước khi cấp phép khai thác khoáng sản. Do đó, công ty phải nộp khoảng tiền 140.550.000.000 đồng trước khi cấp phép khai thác khoáng sản là phù hợp theo quy định.

Sở TN&MT An Giang đã đề nghị công ty nộp tiền trúng đấu giá lần đầu là 50 tỷ đồng trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và phải nộp tiếp 90.550.000.000 đồng trước khi UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Đối với số tiền trúng đấu giá còn lại, công ty sẽ nộp trong 4 năm, mỗi năm phải nộp số tiền tạm tính là 667.853.526.563 đồng.

Sở TN&MT đề nghị công ty có văn bản phản hồi để trình UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá nhưng không nhận được phản hồi. Đến ngày 31-8-2021, Sở TN&MT tiếp tục gửi Thông báo (lần 2) cho Công ty TNHH TM&DV T-S.Home (Thông báo số 2768/TB-STNMT) với các nội dung đã nêu như thông báo lần 1.

Ngày 6-10-2021, Sở TN&MT An Giang nhận được Văn bản 04- 21/T.S.Home của Công ty TNHH TM&DV T-S.Home. Theo văn bản này, công ty không thống nhất với phương án nộp tiền trúng đấu giá 140.550.000.000 đồng trước khi cấp phép khai thác khoáng sản và công ty đề xuất chấp thuận cho công ty nộp tiền trúng đấu giá lần đầu 50.000.000.000 đồng trước khi cấp phép khai thác, số tiền 90.550.000.000 đồng công ty sẽ nộp trong năm khai thác đầu tiên; đồng thời đề nghị nếu không chấp nhận nguyện vọng của công ty thì mong cơ quan quản lý nhà nước hoàn trả lại số tiền đặt cọc sau khi trừ chi phí tổ chức đấu giá tại khu mỏ (đính kèm Văn bản số 04-21/T.S.Home của Công ty TNHH TM&DV T-S.Home).

Với các lý do nêu trên, Sở TN&MT An Giang đề xuất UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới và hoàn trả lại tiền đặt cọc của Công ty TNHH TM&DV T-S-Home. Trong đó, công ty phải trả chi phí tổ chức đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang số tiền là 330.000.000 đồng. Như vậy, số tiền hoàn trả cho Công ty TNHH TM&DV T-S Home là 747.970.000 đồng.

HỮU HUYNH