Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Tuyến

21/06/2024 - 15:40

 - Ngày 21/6, Ban Chỉ đạo Diễn tập huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã tổ chức diễn tập chiến đấu xã Tân Tuyến trong khu vực phòng thủ năm 2024. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám đến dự và chỉ đạo diễn tập.

Vận hành diễn tập

Cuộc diễn tập mang mật danh “TT-24”, với 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám nhấn mạnh, cuộc diễn tập được tổ chức vận hành theo đúng tinh thần Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể làm tham mưu. Qua đó, giúp kiểm tra, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ và các kế hoạch khác; tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh, gắn quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng ở cơ sở địa phương trong tình hình mới.

Thông qua đợt diễn tập nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, công an; trình độ phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng dân quân, công an và các lực lượng khác trên địa bàn, các ngành, đoàn thể và các lực lượng quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp, xử trí kịp thời, có hiệu quả các tình huống. Đồng thời, tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng địa bàn trong sạch nhằm răn đe, ngăn chặn và chủ động đối phó với những tình huống phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn.

N.C