Điều chuyển tài sản tại Bến phà Vàm Cống về địa phương quản lý, sử dụng

27/05/2021 - 13:50

 - Bộ Tài chính đã có Văn bản số 5458/BTC-QLCS, ngày 26-5-2021 gửi Bộ Giao thông- Vận tải (GTVT), UBND tỉnh An Giang và Đồng Tháp về việc điều chuyển tài sản tại bến phà Vàm Cống từ Bộ GTVT về địa phương quản lý, sử dụng.

A A

Theo đó, Bộ Tài chính thống nhất điều chuyển tài sản là thiết bị (bồn chứa nhiên liệu), công trình xây dựng; máy móc, thiết bị văn phòng, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại bến chính, bến phụ bờ An Giang và bờ Đồng Tháp của bến phà Vàm Cống từ Bộ GTVT về UBND  tỉnh An Giang, Đồng Tháp quản lý, sử dụng theo chế độ quy định. UBND tỉnh An Giang, Đồng Tháp quản lý, sử dụng đúng quy định hiện hành của nhà nước và phát huy hiệu quả tài sản bàn giao.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT rà soát, khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, xử lý tài sản, nhân sự tại bến phà Vàm Cống theo đúng quy định của pháp luật.

T.T