Đoàn viên, thanh niên An Giang tham dự Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”

17/03/2023 - 17:17

 - Chiều 17/3, Ban Bí thư Trung ương đoàn tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”. Hơn 11.000 điểm cầu trong và ngoài nước tiếp sóng diễn đàn, hàng triệu đoàn viên, thanh niên theo dõi trên các nền tảng số của Đoàn.

A A

Các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang tham dự diễn đàn

Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” trực tuyến toàn quốc

Diễn đàn được tổ chức để Ban Bí thư Trung ương đoàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc, cũng như tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước đối với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Qua đó, trao đổi, định hướng, dẫn dắt và thông tin những giải pháp thực hiện 2 quan điểm nhất quán của tổ chức Đoàn là phát huy sức trẻ và đồng hành với thanh thiếu nhi trên mọi phương diện.

Tại diễn đàn, đoàn viên, thanh niên đã nghe thông tin, trao đổi những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục; các phong trào hành động cách mạng; tổ chức xây dựng Đoàn - Đoàn tham gia xây dựng Đảng; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời, trao đổi những giải pháp đồng hành, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi phát triển toàn diện…

 HUYỀN DIỆP

 

bien-doi-khi-hau
bien-dao-que-huong