Đổi thay vùng đất thép

23/01/2020 - 01:00

 - Chợ Mới (An Giang) là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh. Quá trình phát triển, Chợ Mới vinh dự được Đảng và nhà nước phong tặng 2 danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Đánh dấu bước ngoặt phát triển vùng đất thép, Đảng bộ, chính quyền huyện Chợ Mới đã mạnh dạn chỉ đạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp, trở thành địa phương đi đầu của tỉnh trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng an toàn, hiệu quả.

A A

Những công trình thế kỷ

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu chia sẻ: “Để chuyển dịch cơ cấu cây trồng thật sự hiệu quả, huyện tập trung đầu tư hệ thống thủy lợi nội đồng, hoàn thiện bờ bao kiểm soát lũ triệt để sản xuất 3 vụ ăn chắc. Nổi bật là việc hoàn thành thực hiện dự án Nam Vàm Nao, trạm bơm mẫu mương ông Cha, các dự án tưới công nghệ cao...

Đây là những công trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, hoàn thiện 166 công trình đê kết hợp giao thông nội đồng dài 565km, toàn bộ trạm bơm dầu với 519 trạm đã chuyển sang bơm điện.

Nhờ đó, hệ thống giao thông, thủy lợi kết hợp hệ thống đê bao có khả năng chống lũ triệt để của 84 tiểu vùng và tạo nên hệ thống giao thông nội đồng hoàn chỉnh, đồng bộ”.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Chợ Mới

Quan điểm của huyện Chợ Mới lấy phát triển sản xuất, tạo thu nhập làm trọng tâm. Từ những chủ trương và giải pháp quyết liệt, phù hợp điều kiện thực tế địa phương đã giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế gia đình.

Mỗi xã, thị trấn có cách bứt phá, đi lên bằng sự năng động, phát huy nội lực để xây dựng cuộc sống mới, góp phần làm khởi sắc thêm diện mạo nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Võ Nguyên Nam (đứng giữa) khảo sát các điểm du lịch cù lao Giêng

Tới cù lao Chợ Mới sẽ thấy địa phương nào cũng có mô hình chuyển dịch thành công, gia tăng đáng kể giá trị thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác. Điển hình như 4 xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Mỹ An đã chuyển đổi 100% diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng vườn; hình thành vùng chuyên canh xoài tập trung diện tích hơn 4.200ha, mang lại thu nhập cao gấp 2 - 4 lần trồng lúa.

Hiệu quả phát triển kinh tế

10 năm qua (2008-2018), huyện Chợ Mới đã chuyển dịch 4.932ha diện tích đất canh tác nông nghiệp, trong đó chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau màu và cây ăn trái gần 3.300ha. Hiện, diện tích đất trồng lúa của huyện chỉ còn 14.128ha (chiếm 57,28% diện tích đất nông nghiệp).

Kết quả, thu nhập bình quân diện tích chuyển đổi sang trồng màu tăng gấp 3,44 lần và cây ăn trái tăng gấp 2,8 lần so trồng lúa. Giá trị sản xuất bình quân 114,21 triệu đồng/ha. Rau màu, cây ăn trái chiếm 4.106ha, đạt giá trị bình quân gần 393 triệu đồng/ha; cây ăn trái 6.665ha, đạt 322 triệu đồng/ha. Năm 2019, giá trị sản xuất trung bình 1ha đất nông nghiệp 316 triệu đồng, tăng 193 triệu đồng/ha so năm 2018.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu khen thưởng tập thể, cá nhân tích cực đóng góp phát triển kinh tế-xã hội

Chợ Mới đã triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất xoài 3 màu quy mô 500ha đạt chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm”, đến nay 438ha xoài được đạt chuẩn VietGAP. Huyện còn đầu tư thực hiện 4 dự án tưới công nghệ cao tại 4 xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân (tưới nhỏ giọt trên cây xoài) và xã Kiến An (tưới phun sương trên rau màu) giúp nông dân canh tác tiết kiệm nước, tăng năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Từ chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả, số lượng nông dân thoát nghèo, vươn lên khá giàu ngày càng nhiều. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,4%, thu nhập bình quân đầu người tăng. Đến nay, Chợ Mới có 8/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2020, huyện Chợ Mới tập trung đầu tư ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh mời gọi đầu tư phát triển du lịch 3 xã cù lao Giêng; phát huy hiệu quả hệ thống kiểm soát lũ Nam Vàm Nao gắn với quy hoạch sản xuất nông nghiệp và vùng chuyên canh của huyện.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới quyết tâm phát triển du lịch, đưa bộ mặt nông thôn càng thêm văn minh, khởi sắc. Và trong tương lai vùng đất thép sẽ trở thành vùng chuyên canh lớn nhất của tỉnh theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.

HẠNH CHÂU