Đổi thay vùng quê An Hòa

28/02/2024 - 06:49

 - Về xã An Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) vào những ngày đầu Xuân sẽ cảm nhận được sự đổi thay vùng quê nơi đây. Cơ sở hạ tầng, đường giao thông được đầu tư đồng bộ, kinh tế - xã hội (KTXH) có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước cải thiện. Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã An Hòa tiếp tục tập trung nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Nông dân tích cực lao động, sản xuất

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hòa Nguyễn Hoàng Giang cho biết, sau khi đạt chuẩn NTM, xã An Hòa nỗ lực duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt và tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao đúng tiến độ. Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá lại từng tiêu chí để xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện cho từng giai đoạn cụ thể. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, phân công gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận chuyên môn, từng cá nhân đảm bảo đạt hiệu quả.

Xác định xây dựng NTM là cơ hội để thay đổi diện mạo cũng như tạo động lực phát triển KTXH cho địa phương, xã An Hòa tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, huy động mọi nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể. Những năm qua, xã thực hiện tốt việc huy động sức dân thực hiện các công trình sửa chữa, xây dựng cầu nông thôn; nâng cấp các tuyến đường liên xã, ấp. Các công trình giao thông nông thôn được thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và luôn công khai minh bạch về tài chính.

Nhờ đó, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng nhiệt tình, tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất mở đường. Ngoài xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM. “Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi diện mạo vùng quê có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện hơn trước. Mọi người đều đồng lòng, ủng hộ, chung tay cùng chính quyền tiếp tục xây dựng NTM theo tiêu chí nâng cao… để được thụ hưởng thành quả từ công cuộc xây dựng NTM” - ông Nguyễn Văn Hồ (ngụ ấp An Hòa) chia sẻ.

Phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần tạo đà tăng trưởng kinh tế. Xã chú trọng tuyên truyền, vận động nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao giá trị nông sản. Tổng diện tích gieo trồng năm 2023 đạt trên 3.497ha (101,3% so kế hoạch).

Trong đó, diện tích lúa sản xuất thực hiện theo mô hình liên kết 675ha, với 287 hộ (đạt 100% so kế hoạch). Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương chuyển biến tích cực. Đến nay, tổng diện tích thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản đạt 46,8ha. Trong đó, diện tích chuyển sang trồng màu 28,8ha và 18ha trồng cây ăn trái…

Theo đánh giá của UBND xã An Hòa, địa phương đạt 10/19 tiêu chí, với 48/75 chỉ tiêu bộ tiêu chí xã NTM nâng cao theo Quyết định 1261/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh. Để đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã An Hòa cần phải tập trung dồn sức thực hiện 9 tiêu chí và 27 chỉ tiêu liên quan: Quy hoạch, giao thông, điện, giáo dục, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường, chất lượng môi trường sống…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hòa Nguyễn Hoàng Giang cho biết: “Đảng ủy, UBND xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các ban, ngành tiến hành ngay việc rà soát, chủ động kiểm tra, duy trì, nâng chất và sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đạt được; nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo đúng lộ trình đề ra vào năm 2024”…

“Công cuộc xây dựng NTM đã tác động tích cực đến đời sống người dân nông thôn, làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động xã hội - từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo luôn được địa phương quan tâm thực hiện. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn...” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Hòa Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ.

TRUNG HIẾU