HĐND huyện Chợ Mới xem xét phê chuẩn nhiều nghị quyết quan trọng

02/08/2019 - 07:23

 - Ngày 1-8, HĐND huyện Chợ Mới tổ chức kỳ họp lần thứ 10, khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021).

A A

Kỳ họp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm; tìm giải pháp khả thi xem xét ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Chợ Mới năm 2018; tăng thu từ thu tiền sử dụng đất để thực hiện thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản và thực hiện hoàn ứng đối với các danh mục công trình năm 2019; chương trình phát triển đô thị thị trấn Chợ Mới đến năm 2035...

6 tháng cuối năm 2019, Chợ Mới tập trung hoàn thành dự án hệ thống tưới công nghệ cao trên xoài, rau màu, 500ha xoài VietGAP, khắc phục sạt lở; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư du lịch Cồn Én-Tấn Mỹ, các công trình xây dựng; đẩy nhanh tốc độ phát triển KTXH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019.

HẠNH CHÂU