Hiệu quả công tác vận động quần chúng

30/12/2020 - 04:12

 - Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành (An Giang) đã có nhiều giải pháp lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng. Qua đó, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân.

A A

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Trồng hoa trồng hoa tạo môi trường xanh, sạch, đẹp tại những tuyến đường nông thôn mới

Công tác vận động quần chúng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, chăm lo và giải quyết kịp thời những yêu cầu thiết thực, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Huyện Châu Thành đã vận dụng linh hoạt công tác dân vận trong tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, với nhiều đổi mới; nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Thực hiện tốt phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, huyện Châu Thành quan tâm giải quyết có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân. Công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức trong đối thoại, hòa giải, giải quyết các khiếu nại của công dân. Lực lượng vũ trang tích cực phối hợp vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Việc chấn chỉnh lề lối làm việc của cơ quan, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức được các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm tạo sự hài lòng trong nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc động viên, phát động quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động phát triển KTXH của địa phương, như: xây dựng giao thông nông thôn; hỗ trợ cất nhà, sửa nhà ở cho người dân nghèo, mua xe chuyển bệnh miễn phí…

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2020, UBMTTQVN các cấp huyện Châu Thành cùng các tổ chức thành viên đã vận động quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội trên 32 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí vận động, đã cất mới và sửa chữa trên 200 căn nhà Đại đoàn kết; kịp thời thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất, trợ giúp học hành, khám, chữa bệnh cho trên 52.200 trường hợp.

Ngoài ra, còn vận động cất mới, sơn, sửa chữa 46 cây cầu nông thôn; nâng cấp, sửa chữa, rải đá hơn 62km đường nông thôn; trợ cấp hàng tháng cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi và khuyết tật… Bên cạnh đó, huyện còn tích cực huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các địa điểm, lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh và những lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Châu Thành đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác vận động quần chúng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, như: diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, mô hình “Đi từng ngõ, rõ từng nhà”, kết hợp với phân công đảng viên sinh hoạt tại địa bàn dân cư, nắm hộ gia đình; phong trào trồng cây, trồng hoa tạo môi trường xanh - sạch - đẹp mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

 Năm 2020, 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, với gần 1.000 lượt người tham dự, đóng góp gần 100 ý kiến phản ánh tập trung các vấn đề: phát triển KTXH, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cầu đường, điện nước sinh hoạt, tệ nạn xã hội… Những ý kiến của nhân dân tại diễn đàn được các ngành, địa phương ghi nhận và giải đáp cụ thể, thỏa đáng. Ngoài ra, huyện còn nhân rộng mô hình “Đi từng ngõ, rõ từng nhà” cho 12/13 xã, thị trấn, với 19 ấp/167 tổ/4.708 hộ).

Để nâng cao công tác dân vận quần chúng trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành tiếp tục phát huy trách nhiệm, tích cực vận động, tuyên truyền, thông tin về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng thời, cần làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, chủ động nắm bắt đầy đủ tình hình, thông tin từ nhân dân để kịp thời giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, bức xúc trong dân ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, phản biện xã hội; vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển KTXH địa phương.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU