Hiệu quả của “Cuộc vận động 50”

12/10/2020 - 08:27

 - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Long Xuyên là đơn vị được Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ làm điểm thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là CVĐ 50) năm 2020. Đơn vị đã huy động mọi nguồn lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

A A

Trung tá Quách Hoàng Nam, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Long Xuyên, Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ 50 thành phố thông tin: “Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã phát động thi đua thực hiện CVĐ 50 năm 2020 với chủ đề “Chủ động, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”, gắn phong trào thi đua này với phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 788-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, gắn 4 mục tiêu CVĐ 50 vào phong trào thi đua quyết thắng với các chỉ tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể”.

Sau 1 năm thực hiện CVĐ 50, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, thực hiện đơn vị điểm. Công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp. Ý thức chấp hành quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật và an toàn giao thông của cán bộ, chiến sĩ có sự tiến bộ rõ rệt, không để xảy ra tai nạn giao thông. Hệ thống kho tàng được quan tâm đầu tư xây dựng mới, đáp ứng tốt nhu cầu cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật tại đơn vị. Ban CHQS thành phố được hỗ trợ kinh phí trên 1,9 tỷ đồng để xây dựng mới nhà kho quân khí, nhà bảo quản vũ khí, mua mới trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy… Riêng Ban CHQS phường Đông Xuyên (đơn vị thực hiện điểm CVĐ 50 của thành phố) đã tham mưu cấp ủy, địa phương hỗ trợ kinh phí 350 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp trụ sở cơ quan.

Mô hình máy bay điều khiển từ xa của Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Hòa Hưng

Theo Ban CHQS thành phố, sau quá trình làm điểm, kinh nghiệm rút ra là cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên lãnh, chỉ đạo sâu sát, kịp thời và xác định CVĐ 50 là nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy, chỉ huy quan tâm lãnh, chỉ đạo thì nơi đó việc triển khai thực hiện chặt chẽ, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Phải gắn chặt nội dung CVĐ 50 với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động, phong trào của các cấp; chọn những khâu yếu, mặt yếu, tồn tại của đơn vị để có biện pháp đột phá khắc phục; tiến hành tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh hạn chế, khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình thực hiện tốt CVĐ 50.

Năm 2021, phát huy những thành tích đạt được, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện CVĐ 50 đi vào chiều sâu, đạt kết quả vững chắc. Qua đó bảo đảm đầy đủ, có chất lượng và đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang thành phố; phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông; cơ quan, đơn vị, kho quân khí bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong tất cả các ngành trong công tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật; làm tốt công tác nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ mới vào công tác bảo đảm kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đối với công tác an toàn giao thông, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, chiến sĩ tự giác chấp hành; kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm an toàn giao thông do lỗi chủ quan.

Đại tá Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ 50 tỉnh khẳng định, Ban CHQS TP. Long Xuyên đã thực hiện tròn 4 mục tiêu đề ra trong điều kiện hết sức khó khăn (dịch bệnh, kinh phí hạn hẹp…). Nhiều mô hình, sáng kiến của cán bộ, chiến sĩ mang hàm lượng chất xám cao, phù hợp với nhu cầu huấn luyện, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật trong thực tiễn. “Bài học kinh nghiệm của Long Xuyên là tham mưu tốt với cấp ủy, UBND cùng cấp trong thực hiện CVĐ, vì vậy nhận được nhiều thuận lợi khi thực hiện các mục tiêu của năm 2020. Do đó, các đơn vị còn lại trong tỉnh cần chú ý công tác này; xây dựng nghị quyết chuyên đề thực hiện CVĐ hàng năm để tập trung triển khai hiệu quả. CVĐ 50 có điểm xuất phát, nhưng không có điểm dừng, vì sẽ theo suốt quá trình hình thành và phát triển của lực lượng vũ trang. Các đơn vị không thể để CVĐ bị “mai một”, mà phải thường xuyên đầu tư, quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật theo quy định; đảm bảo an toàn trong huấn luyện. Bên cạnh đó, phải tuyệt đối chấp hành nghiêm luật giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông do lỗi chủ quan” - đại tá Phạm Thành Nghĩa nhấn mạnh.

GIA KHÁNH