Hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

05/08/2019 - 07:46

 - Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (gọi tắt là Trung tâm) phối hợp tốt các sở, ban, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đến nay, công tác cải cách trong giải quyết TTHC đã được đẩy mạnh, gắn với các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự đột phá trong hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình thủ tục, minh bạch, công khai thông tin TTHC.

A A

Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC

Phó Giám đốc Trung tâm Phan Ngọc Hương cho biết: “Tỉnh đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, giảm thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí, tăng tỷ lệ TTHC được thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, cũng như thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm tiếp nhận 22.906 hồ sơ; xử lý và trả kết quả 21.818 hồ sơ (đúng hạn 21.793 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,8%). Hơn 2.000 hồ sơ được Trung tâm hỗ trợ kê khai hồ sơ giấy và nộp trực tuyến”.

TTHC của các sở, ban, ngành đưa vào giải quyết tại Trung tâm đảm bảo thời gian theo quy định, rõ ràng trong từng quy trình, công khai trong từng thủ tục, việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân chính xác, thuận tiện và nhanh chóng. Cán bộ, công chức, viên chức phát huy được năng lực, phẩm chất, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, thân thiện nên hoạt động của Trung tâm đã phát huy hiệu quả, mang lại niềm tin, tình cảm và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Công khai, niêm yết hồ sơ TTHC

Bà Hương chia sẻ: “Trung tâm luôn chủ động và tích cực thực hiện rà soát, cập nhật, niêm yết công khai, minh bạch về nội dung hồ sơ, quy trình giải quyết bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi tra cứu thông tin TTHC, giúp việc giải quyết TTHC thuận lợi, nhanh chóng hơn”.

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và trang bị thiết bị điện tử hiện đại vào Trung tâm. Phần mềm “một cửa điện tử” của tỉnh đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Quy trình theo dõi việc giải quyết TTHC đảm bảo thông suốt. Trung tâm còn sử dụng các phần mềm hỗ trợ như: hệ thống lấy số tự động, tra cứu thông tin bằng mã vạch, hệ thống công khai tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC, hệ thống đánh giá, khảo sát mức độ hài lòng, phần mềm thu phí, lệ phí.

Để cung cấp các dịch vụ tiện ích, đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, Trung tâm triển khai đồng bộ các dịch vụ: Bưu điện tỉnh thực hiện dịch vụ nhận và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của khách hàng 6 tháng đầu năm hơn 10.000 hồ sơ. Ngân hàng Vietinbank thu hộ phí, lệ phí cho các sở, ban, ngành 6 tháng đầu năm khoảng 4 tỷ đồng.

Trung tâm hợp tác với zalo, đưa Cổng thông tin điện tử của Trung tâm đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu tra cứu kết quả, tình trạng hồ sơ, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến kết quả giải quyết TTHC trên môi trường mạng. Tạo thuận lợi trong lãnh đạo, quản lý điều hành và giúp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin TTHC dễ dàng, giảm bớt thời gian, chi phí đi lại. Bà Hương cho biết: “Triển khai hệ thống đánh giá mức độ hài lòng, Trung tâm đã nhận được 2.928 lượt ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Đa số hài lòng về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ”.

Đánh giá tồn tại để khắc phục

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Nguyễn Bảo Trung cho rằng, hoạt động của Trung tâm còn một số khó khăn như: các phần mềm quản lý chuyên ngành liên quan đến giải quyết TTHC của các bộ, ngành Trung ương không kết nối liên thông, tích hợp chia sẻ dữ liệu được với phần mềm “một cửa điện tử” của tỉnh nên khó khăn trong quản lý; vẫn còn hồ sơ giải quyết quá hạn và chưa thực hiện nghiêm quy định về việc có văn bản nêu rõ lý do, xin lỗi tổ chức, cá nhân; một số TTHC còn thực hiện tại sở, ban, ngành dù đã được công bố tiếp nhận tại Trung tâm; số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 còn thấp; chưa triển khai giải quyết hồ sơ TTHC theo nguyên tắc 4 tại chỗ…

Theo bà Hương: “Do các cơ quan phối hợp quá trình thực hiện TTHC liên thông chậm, chưa ứng dụng triệt để phần mềm “một cửa điện tử” để giải quyết, một số ít cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ TTHC chậm. Trung tâm thường xuyên đôn đốc giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn”. Để hoạt động của Trung tâm ngày càng phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, thời gian tới, tiếp tục duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trước hạn và đúng hạn (99%). Đơn giản hóa TTHC, cắt giảm hơn nữa thời gian giải quyết so với quy định. Niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC chính xác, rõ ràng. Xúc tiến đưa tất cả TTHC vào thực hiện tại Trung tâm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Phối hợp Bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

HẠNH CHÂU