Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

12/10/2021 - 05:52

 - Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng các nguồn vốn ủy thác khác, Hội Nông dân TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã giúp đỡ nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD), từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

A A

Thời gian qua, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều gia đình hội viên, nông dân trên địa bàn TP. Long Xuyên chuyển đổi sản xuất với những mô hình hay trong trồng trọt, chăn nuôi, không ngừng được các địa phương quan tâm, nhân rộng.

Để phát triển nguồn vốn vay ưu đãi này, bên cạnh sự hỗ trợ từ Trung ương đến địa phương, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đồng thời, huy động các tổ chức, cá nhân và tranh thủ từ các chương trình, dự án để giúp hội viên, nông dân có thêm điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Long Xuyên Võ Văn Nghĩa cho biết, thực hiện chỉ tiêu xây dựng tăng trưởng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp trên giao, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã tham mưu UBND TP. Long Xuyên xây dựng kế hoạch vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2021. Đồng thời, phân công thành viên Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố vận động tăng trưởng nguồn vốn, giao chỉ tiêu xã hội hóa việc vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân, một mặt tham mưu UBND thành phố trích ngân sách hỗ trợ quỹ 150 triệu đồng.

Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, hội viên, nông dân có điều kiện mở rộng sản xuất - kinh doanh

TP. Long Xuyên hiện có 9 cơ sở Hội Nông dân, tất cả đều có nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay, có 8/9 xã, phường có nguồn vốn đạt từ 54-118 triệu đồng, 1 đơn vị còn lại đạt trên 46 triệu đồng. Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hiện gần 1,57 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách UBND TP. Long Xuyên cấp 820 triệu đồng; UBND phường, xã ủng hộ 210 triệu đồng; vốn huy động ủng hộ gần 540 triệu đồng.

Thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân TP. Long Xuyên kịp thời hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận để duy trì, mở rộng SXKD; tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Ông Võ Văn Nghĩa cho hay, hiện nay, Hội Nông dân thành phố đang quản lý 10 dự án với tổng số vốn 2,19 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tỉnh có 2 dự án, thành phố là 8 dự án. Tiêu biểu trong số đó là dự án “Trồng xoài cát chu” của 10 nông dân xã Mỹ Hòa Hưng với tổng số vốn 450 triệu đồng và dự án “Nuôi bò thịt” của 10 hộ nông dân phường Bình Khánh. Các dự án này đều được hỗ trợ từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh. Đối với nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố, Hội Nông dân TP. Long Xuyên đã hỗ trợ các dự án, như: “Nuôi lươn VietGAP” tại phường Mỹ Hòa; “Nuôi bò thương phẩm” ở xã Mỹ Khánh; “Kinh doanh cây cảnh” ở phường Bình Đức; “Trồng măng tây xanh” ở phường Mỹ Thới...

Bên cạnh đó, Hội Nông dân TP. Long Xuyên còn thực hiện các hoạt động ủy thác vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hội Nông dân thành phố đang quản lý 46 tổ vay vốn với 1.989 hộ, tổng số dư nợ hơn 48 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn 936 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 1,87%). Phân loại chất lượng hoạt động tổ, có 26 tổ tốt, 9 tổ khá, 11 tổ trung bình. Số dư huy động tiết kiệm hơn 3,6 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Long Xuyên Võ Văn Nghĩa, việc vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân thời gian qua luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang, Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên... Cùng với đó là sự phấn đấu, nỗ lực của cán bộ Hội Nông dân từ thành phố đến phường, xã trong tham mưu, tổ chức vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Tuy nhiên, từ cuối năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 xảy ra đã tác động rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế của thành phố và ảnh hưởng đến công tác vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Một số mặt hàng nông sản của nông dân bán với giá thấp hoặc không tiêu thụ được. Mặt khác, nhiều địa phương tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống dịch nên chậm chuyển ngân sách ủng hộ quỹ, ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP. Long Xuyên sẽ tăng cường tham mưu với Đảng ủy, UBND cùng cấp hỗ trợ, vận động và chuyển ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đồng thời, chủ động phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, UBMTTQVN, các tổ chức thành viên... tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ nông dân; phấn đấu đạt chỉ tiêu năm 2021.

ĐỨC TOÀN