Hỗ trợ xã Lạc Quới đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023

08/11/2023 - 19:13

 - Ngày 8/11, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh An Giang đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại xã biên giới Lạc Quới (huyện Tri Tôn). Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí cùng tham gia với đoàn.

Kiểm tra vệ sinh môi trường tại xã Lạc Quới

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí trao đổi tại buổi làm việc

Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang Phạm Thái Bình kết luận buổi làm việc

Đến nay, xã Lạc Quới đã hoàn thành 17/19 tiêu chí, 54/57 chỉ tiêu xã NTM. Toàn xã hiện có trên 90% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, 99,3% hộ dân sử dụng điện an toàn, gần 80% nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, 100% đường giao thông được nhựa hóa, bê-tông hóa, cứng hóa, 100% ấp có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao và phủ sóng Internet, viễn thông…

Qua khảo sát thực tế và kiểm tra hồ sơ minh chứng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh An Giang Phạm Thái Bình đề nghị xã Lạc Quới tiếp tục thực hiện tốt tiêu chí môi trường, thường xuyên phát quang cây cối che khuất tầm nhìn; có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại; thường xuyên theo sát đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các ban, ngành huyện Tri Tôn cần quan tâm, bám sát quá trình thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách, hướng dẫn, hỗ trợ để xã Lạc Quới đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2023.

N.C