Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

26/05/2020 - 04:57

 - Thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc (An Giang) luôn phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, đoàn kết, tích cực, đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

A A

Cựu chiến binh tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc Nguyễn Văn Lập cho biết, những năm qua, cán bộ, hội viên không ngừng nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, qua đó nâng cao chất lượng và tổ chức hiệu quả hoạt động của các cấp hội.

Trong công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, các thế hệ cựu chiến binh thành phố phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” đoàn kết, gương mẫu chấp hành, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phối hợp công an, quân sự tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, các cấp Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc còn tích cực thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với nhiệm vụ chính trị, thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2014-2019, các cấp Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc đã tham gia vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiến hơn 9.000m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đồng thời, vận động ủng hộ các quỹ Hỗ trợ người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Khuyến học trên 8 tỷ đồng. Đóng góp trên 7 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, dài trên 18km và bắc 14 cây cầu qua kênh, rạch, với 1.637 ngày công lao động. Vận động hơn 3 tỷ đồng cất mới 60 căn và sửa chữa 35 căn nhà cho các hội viên khó khăn về nhà ở.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” được Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc tổ chức sâu rộng trong các cấp hội và từng hội viên. Qua đó, đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, đa dạng, phong phú đi vào thực chất, hướng về cơ sở.

Điển hình như: Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Tế phối hợp Đoàn Thanh niên trồng cây nhớ Bác trên tuyến lộ đê bao. Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Châu xây dựng “Hũ gạo tình thương” vận động được gạo giúp hội viên và người dân có cuộc sống khó khăn. Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn y, bác sĩ đi về vùng sâu, vùng xa khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách. Cựu chiến binh các phường: Núi Sam, Vĩnh Nguơn và xã Vĩnh Tế cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trong tỉnh và nước bạn Campuchia đưa về cải táng tại nghĩa trang liệt sĩ...

Trong lao động sản xuất, các hội viên Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc luôn phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Bên cạnh đó, các cấp hội còn tích cực thực hiện phong trào “3 giúp” (giúp vốn- giúp kỹ thuật - giúp việc làm), vận động góp vốn xoay vòng, nhận ủy thác vay vốn ngân hàng, chuyển giao kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và giới thiệu việc làm để giúp các hội viên khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng.

Điển hình như gương cựu chiến binh Huỳnh Minh Hoàng (xã Vĩnh Châu), sau khi rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” kiên trì, nhẫn nại không lùi bước trước khó khăn nỗ lực vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương bằng mô hình sản xuất đa canh (trồng rừng, trồng vườn, nuôi heo, nuôi cá) với tổng doanh thu hơn 800 triệu đồng/năm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay, Hội Cựu chiến binh TP. Châu Đốc không còn hội viên nghèo, cận nghèo và xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

TRỌNG TÍN