Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20: Cho ý kiến các dự thảo văn bản trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

04/06/2020 - 14:04

 - Ngày 4-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 để cho ý kiến các dự thảo văn bản trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác. Hội nghị do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì.

A A

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Tiểu ban Văn kiện đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015 – 2020); đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021- 2025) của tỉnh An Giang; thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Đề án nhân sự và Tờ trình phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Hội nghị đã tập trung thảo luận góp ý vào các nội dung, như: bố cục của báo cáo; chủ đề của đại hội; đánh giá kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá khách quan, toàn diện đối với sự phát triển địa phương và sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tiểu ban Văn kiện, Ban Biên tập nghiên cứu đưa vào nhận định, những điểm nhấn, điểm sáng, điểm mới đạt được của cả hệ thống chính trị thời gian qua để tính toán, tạo động lực phát triển trong giai đoạn tới. Đồng thời, chú ý cân đối giữa phần đánh giá và phương hướng, giữa mục tiêu và giải pháp.

Đối với bài học kinh nghiệm phải có chủ đích, chọn lọc và có thứ tự ưu tiên, bố cục rõ ràng, sâu sắc, nhất là những vấn đề quan trọng; vừa kết hợp bài học cũ và tính toán những bài học mới. Về chủ đề đại hội phải mang tính hiệu triệu, tương đối so với những nhóm công việc tiếp sau. Về dự báo tình hình nên ngắn gọn, xúc tích, dự báo cả tình hình thế giới, trong nước.

Đặc biệt, đối với các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 phải chọn lọc, đánh giá một cách khoa học, xác định đúng và xem xét đến khả năng thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Đồng thời, rà soát, thống nhất lại những mục tiêu, giải pháp phát triển, nguồn lực bố trí thực hiện để đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống…

THU THẢO