Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7-2021

15/07/2021 - 16:30

Ngày 15-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7-2021 bằng hình thức trực tuyến tại 457 điểm cầu trên toàn quốc, với 3.539 đại biểu tham dự. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trình Lam Sinh chủ trì điểm cầu An Giang cùng 2 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân, Nguyễn Hữu Thịnh.

A A

Đại biểu dự hội nghị đầu cầu An Giang

Hội nghị đã nghe Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương Lê Hải Bình thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Cường thông tin chuyên đề tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong 6 tháng cuối năm 2021.

Về định hướng công tác tuyên truyền tháng 7-1021, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị tập trung tuyên truyền về Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;  tình hình kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống dịch COVID-19.Tuyên truyền về công tác lãnh, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc khẩn trương của các cơ quan, lực lượng chức năng ở địa phương trong phòng, chống dịch; thực hiện “mục tiêu kép”. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU