Hội nghị đối thoại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn

29/08/2019 - 07:55

 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng vừa chủ trì hội nghị gặp gỡ giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh.

A A

Báo cáo từ ngành thuế cho biết, trên lĩnh vực kinh doanh xăng dầu còn nhiều doanh nghiệp chưa trung thực trong khai báo thuế, đặc biệt là thuế bảo vệ môi trường. 7 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế thực hiện kiểm tra tại 44 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, qua đó phát hiện 43 doanh nghiệp vi phạm. Các vi phạm là ghi giá bán trên hóa đơn thấp hơn thực tế, kê khai khống chi phí tiền lương phải trả cho người lao động tại doanh nghiệp; kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trùng 2 lần... Số doanh nghiệp vi phạm đã bị cơ quan thuế truy thu trên 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chỉ đạo, Cục Thuế tổ chức làm việc, tìm hiểu lý do vì sao các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chưa làm tốt nghĩa vụ nộp thuế; động viên, tìm giải pháp để khắc phục. Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hãy vì sự phát triển của tỉnh, làm tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp trong kinh doanh mặt hàng này. Doanh nghiệp kinh doanh ở đâu thì phải nộp thuế ở đó, tránh mọi hình thức không trung thực trong kê khai thuế...

MINH HIỂN