Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào

06/12/2021 - 16:10

Ngày 6-12-2021, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane đồng chủ trì Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.

A A

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane phát biểu. 

Chú thích ảnh

Quang cảnh hội thảo.

Theo Báo Tin Tức