Hơn 9,5 tỷ đồng bê- tông tuyến đường dài trên 3,7km tại xã Thạnh Mỹ Tây

04/12/2023 - 14:35

 - Sáng 4/12, UBND xã Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) tổ chức khởi công bê -tông tuyến đường Đông Kênh 13, ấp Ba Xưa.

Tuyến đường dài trên 3,7km, chiều rộng mặt đường chính 4m, chiều rộng mặt đường vị trí tránh xe 5m, với tổng kinh phí thực hiện trên 9,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và một số nguồn vốn khác theo Quyết định 2095/QĐ-UBND, ngày 20/7/2023 của UBND huyện Châu Phú.

Công trình được thực hiện hoàn thành sẽ góp phần quan trọng giúp duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, hướng đến xây dựng xã Thạnh Mỹ Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương.

NGUYỄN KIM